Careva

Ett mycket konfigurerbart positioneringsbältessystem.

Carevas positioneringsbälten är en mycket bra lösning om du behöver extra stöd för att få en korrekt sittställning i bilsätet eller i rullstolen. En korrekt sittställning är en förutsättning för att bilbältet ska fungera. Bältessystemet består av ett grundbälte som fästs vertikalt över ryggstödet på sätet. I grundbältet fästs sedan olika positioneringsbältena.

Kom ihåg, positioneringsbältet ersätter inte bilbältet! Använd alltid bilbältet tillsammans med Careva positioneringsbälte när du färdas i ett fordon.

 

Bältessystemet 

Ger bra stöd och förhindrar att bäraren faller framåt eller åt sidan.  Kan fästas i alla fordon i öppningen mellan sätets ryggstöd och sits, inklusive bilbarnstolar och rullstolar.

Kan fästas i fram- och baksäte dock inte i fasta baksäten då dessa kräver en speciell anpassning.

Bältessystemet har komforttestats på VTI (Väg- och Transport-forsknings institutet) Testerna visar att en person hålls fixerad vid sätet vid inbromsning från 90 km/h. Testerna har utförts med krockdockor i de tre viktklasserna 22, 34 och 75 kg.

Careva grundbälte

Grundbältet är grunden för alla Carevas bälteslösningar och bör alltid installeras först, innan du lägger till ytterligare band.

Careva bröstbälte

Bröstbältet används för att positionera överkroppen och hindrar användaren att falla framåt eller åt sidan.

Careva höftbälte

Höftbältet används för att hindra användaren från att glida framåt, eller för att hålla mycket aktiva passagerare på plats under färd.

Careva kombi kit

Kombi kit används som stöd för överkroppen och förhindrar att underkroppen glider framåt. Kitet inkluderar ett grundbälte.

  • Mycket konfigurerbart bältessystem
  • Finns i small, medium och large
  • Kräver inga förändringar av sätet
  • Lätt att installera
  • Passar till alla säten med ett utrymme mellan sittdynan och ryggstödet

 

Läs mer om hur en bilanpassning går till och hur vi kan hjälpa dig.
Klicka här för att läsa om bilanpassning.