UVL 600

Monteras ur vägen och ur sikt vilket tillåter en flexibel planlösning.

BraunAbilitys UVL har blivit den främsta rullstolslyftsserien för de som nå upp till krav på tillgänglighet och samtidigt ha maximal kapacitet.

Som ett alternativ till rullstolslyftar inuti fordonet, förvaras UVL i ett vädertätt hölje under fordonet och förblir således ur vägen fram tills dess att den behövs.

  • Diskret och ur vägen när den inte används
  • Lyften går inte att höja så länge det automatiska rullstoppet är nedfällt
  • Hållbar handkontroll inklusive dörröppnarknapp
  • Halksäker plattformsyta
  • Jämn och tyst drift
  • Valfria handräcken för extra säkerhet för både rullstolsbrukare och gående UVL601C
  • EMC testad och godkänd 
  • CE-märkt

 

Läs mer om hur en bilanpassning går till och hur vi kan hjälpa dig.
Klicka här för att läsa om bilanpassning.