Swing-A-Way

Löser problemet med trånga parkeringsplatser genom parallellbordning och en unik roterande plattform.

Swing-A-Way skapar en unik möjlighet att parkera nära byggnader eller vid smala trottoarer eftersom rullstolsbrukaren rullar ombord på plattformen parallellt med fordonet. Den teleskopiska plattformen förlängs efter behov när brukaren rullar ombord.

Lyftarna för privat bruk är helautomatiska i drift och sköts av en brukare eller vårdare via en handkontroll eller knappsats på lyften.

  • Kräver minimalt med parkeringsutrymme. Den utfällda plattformen sticker in ut mer från sidan än fordonets helt öppna framdörr
  • Hindrar inte normal användning av dörröppningen
  • Plattformens handräcke ger extra trygghet åt rullstolsburna
  • EMC testad och godkänd
  • Typgodkänd
  • CE-märkt

Läs mer om hur en bilanpassning går till och hur vi kan hjälpa dig.
Klicka här för att läsa om bilanpassning.