Privat bruk

Huvudskillnaden mellan rullstolslyftar för privat bruk och offentligt bruk är att lyftarna för privat bruk är avsedda att användas av en oberoende rullstolsbrukare. Därför är det möjligt att manövrera liftarna på tre olika sätt, antingen via knappsatsen på pumphuset, på handräcket eller med handkontrollen.

Privat bruk

Century XT

Extra lång teleskopiskt staplande plattform som rymmer en fullstor scooter.

Millennium

En stark och solid lyftplattform med både front- och sidopåfart.

Vista

En staplande plattform som ger god sikt.

Vista Split

Fritt fram för både sikt och tillgänglighet.

Swing-A-Way

Löser problemet med trånga parkeringsplatser genom parallellbordning och en unik roterande plattform.

UVL 600

Monteras ur vägen och ur sikt vilket tillåter en flexibel planlösning.