Driver Test Station

Driver Test Station
Ett mätverktyg för att analysera förarens fysiska körförmåga.
Varför en DTS?
Testa styrka, rörlighet, reaktion och beteende i lugn och säker miljö.

DTS är ingen simulator, det är ett mätverktyg för att utföra kvalificerade tester av en förares fysiska körförmåga. Här testas de elementära funktionerna så som styrning, acceleration och broms för att säkerställa att föraren kan framföra ett fordon på ett säkert sätt.

Utifrån den testrapport som genereras kan analys därefter grundas på objektiv fakta. Det blir enklare att göra en korrekt bedömning av vilken typ av anpassning och bilmodell som är lämplig och föraren kan känna förtroende för resultatet. Rapporten ger också stöd vid tuffa beslut som annars kan vara svåra att motivera utan objektivt underlag. Om något av värdena är låga betyder det nödvändigtvis inte att personen är olämplig som förare.

Utmaningen med fordonsanpassning ligger just i att hitta sätt som gör det möjligt att köra trots fysiska begränsningar. DTS levereras med flera smarta lösningar, allt för att kunna skapa en förarmiljö anpassad efter varje förares behov och önskemål.

Det är viktigt att påpeka att DTS inte ger information om hur vida föraren har de psykiska förutsättningarna som krävs. Om de fysiska förutsättningarna finns rekommenderar vi alltid att föraren övningskör med sakkunnig trafiklärare för att säkerställa förarens lämplighet.


Kundberättelser   

 
Analys i tre moduler

Välj moment utifrån förarens fysiska förutsättningar.

Genomför testerna när förutsättningarna att prestera är som bäst. Tänk på att faktorer som mat, sömn och mediciner kan påverka testresultaten negativt eller positivt. Studera föraren under pågående test för att få fram mer information utöver de värden som presenteras i rapporten. Notera bland annat förarens rörlighet i armar och ben samt förmågan att koordinera rörelser och ta till sig instruktioner.

Det totala testresultatet kommer att ge en tydlig bild av lämplig anpassning och bilmodell.

Den person som utbildats av Autoadapt på DTS kan utföra tester för att bedöma en förares fysiska behov av anpassning. Om bedömning inkluderar en förares psykiskt förmåga krävs även terapeutisk kunskap.

Tänk på att DTS aldrig ersätter ett test i verklig körsituation. Säkerställ alltid att föraren klarar av att framföra ett riktigt fordon på ett säkert sätt.

1. Styrketest
Mäter förarens styrka i armar, ben, händer och fötter.
Detta test innehåller sex möjliga moment där förmågan att använda den fysiska styrkan vid manövrering av ratt, reglage och pedaler mäts. I dessa moment skall föraren vrida, pressa och dra med all sin kraft. Här blir både styrka och rörlighet tydlig.
drivertest_1-1.jpg
drivertest_2-3.jpg
2. Tidstest
Mäter förarens bromstid.
Detta test innehåller tre möjliga moment där förmågan att bromsa med händer och fötter mäts. I dessa moment skall föraren accelerera upp till ett förutbestämt värde och därefter slå om till broms så snabbt som möjligt. Här blir förarens stabilitet och uthållighet tydlig.
3. Reaktionstest
Mäter förarens reaktionstid.
Detta test innehåller två möjliga moment där den totala reaktionsförmågan mäts. I dessa moment skall föraren bland annat utföra de instruktioner som slumpvis dyker upp på skärmen. Här blir förarens förmåga att uppfatta och bearbeta information tydlig.
drivertest_3-1.jpg
 
Testrapport

En källa till kunskap och förståelse.

Efter genomförda moment genereras en testrapport med alla resultat. Denna rapport sparas i två olika format.

PDF, presenterar rapporten på ett visuellt och enkelt sätt och är anpassat för utskrift på papper. Den utskrivna rapporten är ett värdefullt underlag vid analys och bedömning av individuell fordonsanpassning. CSV, är ett format som är anpassat för att importera information till olika former av databaser. Detta format är en förutsättning om det finns ett syfte att samla, hantera och sortera värden.

 

 
Klar att använda

Allt i ett enda paket.


Ratt
Justerbar ratt i höjdled och motstånd för att kunna anpassas utifrån varje förares körställning och förmåga. Rätt körställning är en förutsättning för ett lyckat test.

Adapter
Rattmonterad adapter för fäste av olika rattspinnare. DTS levereras med 7 varianter av rattspinnare för att brukaren ska kunna prestera maximalt under lång tid, oavsett funktionsnedsättning.
dts_1.jpg

Handreglage
Ratt- och golvmonterade reglage för gas och broms. Dessa är konstruerade för att ge en så realistisk körkänsla som möjligt.

Pedaler
Höger- och vänsterpedal med gas samt en bromspedal. Att studera förarens rörlighet i t.ex. fötter och ben ger information om det krävs en nivåjustering eller om handreglage är att föredra.

Ställ för dator
Ställ för operatörens dator samt medföljande rattspinnare. Datorns placering ger operatören god uppsikt över föraren. Att studera föraren under pågående test ger viktig information om de totala körförmågan.

6-vägsunderrede
6-vägsunderrede som justerar bilsätet i höjd- och längdled samt vrider ut det för enklare överflytt till och från rullstol. En överflytt i sig ger värdefull information om vilken typ av anpassning och bilmodell som är lämplig. Bilsätet har justerbart rygg-, nack- och armstöd. Att föraren sitter bekvämt är en förutsättning för att kunna prestera sitt bästa under testet. 6-vägsunderredet kan lätt rullas bort om föraren vill göra testet från egen rullstol.
dts_2.jpg

Rullstolsförankring
Golvmonterade fästen för förankring av förarens rullstol när 6-vägsunderredet inte används. Det är viktigt att föraren sitter stabilt och säkert under testerna.

Hjul
Tre nedfällbara hjul för enkel och snabb förflyttning inomhus. När hjulen är uppfällda står DTS mycket stabilt och säkert.

Armstöd
Armstöd som motverkar statisk belastning av armarna. Testa både med och utan armstöd för att säkerställa förarens behov.

Bildskärm
En 22” bildskärm som ger föraren en bra överblick och känsla för de olika testerna. Speciellt anpassat för de test som kräver ett visst periferiseende.
Tyskland
Felitec Fahrzeugtechnik

Felitec använder sedan 2010 Driver Test Station för mätning av styrka och reaktionstid. DTS som mätverktyg har därmed blivit en naturlig del av fordonsanpassningen. Numera kräver körkortsinspektörer, läkare och körskolor, i Felitecs region, detta test som ett nödvändigt beslutsunderlag vid bedömning av körförmåga.

Även körkortsmyndigheter och de parter som står för anpassningskostnaden, i hela Tyskland, använder testrapporten som underlag för beslut. För att bestämma grunddata för styrka och reaktionstider genomfördes ett studieprojekt vid fackhögskolan i Essen där deltagarna delades in efter körförmåga och ålder.

Felix Liehr
VD & Ägare, Felitec GmbH

 
Storbritannien
East Anglian DriveAbility

Jag bedömer körförmåga för personer med fysiska och/eller kognitiva funktionshinder. Jag använder DTS dagligen och tycker att det är användbart för bedömning av användarnas reaktionstider och styrförmåga i armarna samt för att visa vilka individuella anpassningar som kan göras. DTS är enkelt att använda och ett bra verktyg för våra praktiska körbedömningar på väg som ger både oss och användaren direkt återkoppling.

Yvette Bateman
Arbetsterapeut, East Anglian DriveAbility

 
Sverige
Bilinredarna i Växjö

Vi är stolta över att kunna erbjuda ett av marknadens bästa verktyg för att utvärdera en förares förmågor och optimera förutsättningarna för en individuellt anpassad bil. Genom att mäta förarens förmåga att använda kraft, att röra armar och ben samt att reagera snabbt, så kommer vi att ha en avsevärt förbättrad och mer utförlig kunskapsbas när man planerar en bilanpassning eller ett körkortsärende. Utvärderingen baseras på fakta och personen som testas kan vara förvissad om att testet utförs objektivt.

Lars-Åke Johansson
Ägare och VD, Bilinredarna i Växjö AB
Styrelsemedlem Branschföreningen Svensk Fordonsanpassning

 
Australien
Mobility Engineering

DTS är ett mycket viktigt hjälpmedel för att göra korrekta bedömningar för fordonsanpassningar. Testriggen ger dig och slutanvändaren värdefull information om både valet av anpassning och vilken biltyp som är lämpligast.

Morry Akbarian
Ägare och VD, Mobility Engineering

 
Danmark
Autohuset Vestergaard

På Autohuset Vestergaard A/S Handicap og Buscenter förlitar vi oss på DTS för att kunna förse våra kunder med korrekta mått för bilanpassningar. Vi tillhandahåller denna tjänst till ett stort antal kommuner i Danmark, kommuner som vill säkerställa att deras invånare får rätt hjälp i fråga om styrning, bromsning och reaktionsförmåga när de kör. DTS styrs av vår arbetsterapeut och testet åtföljs alltid av en resultatrapport. Vi har bara fått positiva reaktioner sedan utrustningen togs i bruk 2010.

Dorte Falkenberg
Arbetsterapeut, Autohuset Vestergaard A/S

 
Japan
Office Shimizu

I Japan är bilanpassningar inte särskilt vanliga, och därför inser många inte att de kan köra trots nedsatt eller begränsad rörlighet. DTS är dörröppnaren för dem som tror att de aldrig mer kan köra bil.

Kazuki Kori
Teknisk DTS-instruktör, Office Shimizu

dts_3.jpg

Dimensioner

Längd 1760 mm
Bredd 790 mm
Höjd 1350 mm

Vikt

Enhetvikt 165 kg

Vid leverans finns allt som behövs för att starta upp och komma igång med de olika testerna.

Note! Operatörens dator ingår däremot inte i paketet.

DTS är smidig och enkel att förflytta inomhus. Vid passage av trånga dörröppningar kan ställ för laptop och rattspinnare tillfälligt monteras bort.Ingår

 • Driver Test Station, utrustad med:
  - handreglage, Carospeed
  - 6-vägsunderrede, Autoadapt 6-Way Base
  - bilsäte, Compact seat
  - 2st gaspedalre och en bromspedal
  - rullstolsförankring, 2 st
  - ställ för laptop och rattspinnare
  - rattspinnare, 7 st
  - ratt med adapter för rattspinnare
  - bildskärm, 22” widescreen
 • Hjul för transport utomhus, 2 st
 • USB med programvara
 • Användarmanual
 • Kalibreringsverktyg

Pedalförlängare finns att beställa som tillval.

Safe Vehicle Adaptation

För din säkerhet är Autoadapts produkter konstruerade och testade enligt gällande direktiv och standarder.