Carobrake automatisk parkeringsbroms | Autoadapt

Carobrake

Dra åt handbromsen med ett knapptryck.

Carobrake är en anordning som drar handbromsen med en kraft på upp till 170 kg via ett ställdon, montera i eller under fordonet. Carobrake utnyttjar bilens befintliga bromsvajer.

 

 

Carobrake drar åt fordonets original parkeringsbromsvajer med en kraft på upp till 1700 Newton. Tänkt på att prestandan försämras om produktens vajer installeras i en böjd position. Carobrake ersätter funktionen av handbromsspaken och ska inte användas i kombination med denna. Själva ställdonet kan placeras i eller under fordonet utifrån rådande förutsättningar.

Carobrake är testad och godkänd för att klara 30 000 cykler med en 5 minuters vila mellan varje cykel. 

Säkerställ att kraften är tillräcklig för den typ av fordon, montering och bruk som är tänkt innan installation.

Läs mer om hur en bilanpassning går till och hur vi kan hjälpa dig.
Klicka här för att läsa om bilanpassning.