Heavy duty skena

Denna skena, idealisk för ombyggnationer av persontransporter, ökar avsevärt fordonets strukturella golvstyrka. För att ytterligare förbättra mångsidigheten i fordonets golvkonfiguration kan våra lågprofilsskenor monteras i Heavy Duty skenans sidokanalerna.

Finns i längderna 3,95m och 4,50m.

hdrail-plain_400x288.jpg
hdrail-isntalled_400x288.jpg

Läs mer om hur en bilanpassning går till och hur vi kan hjälpa dig.
Klicka här för att läsa om bilanpassning.