Driver Test Station

Ett mätverktyg för att analysera förarens fysiska körförmåga.

Varför en DTS?

Testing with the Driver Test Station

Testa styrka, rörlighet, reaktion och beteende i lugn och säker miljö.

DTS är ingen simulator, det är ett mätverktyg för att utföra
kvalificerade tester av en förares fysiska körförmåga. Här testas
de elementära funktionerna så som styrning, acceleration och
broms för att säkerställa att föraren kan framföra ett fordon på
ett säkert sätt.

Utifrån den testrapport som genereras kan analys därefter grundas på objektiv fakta. Det blir enklare att göra en korrekt bedömning av vilken typ av anpassning och bilmodell som är lämplig och föraren kan känna förtroende för resultatet. Rapporten ger också stöd vid tuffa beslut som annars kan vara svåra att motivera utan objektivt underlag. Om något av värdena är låga betyder det nödvändigtvis inte att personen är olämplig som förare.

Utmaningen med fordonsanpassning ligger just i att hitta sätt som gör det möjligt att köra trots fysiska begränsningar. DTS levereras med flera smarta lösningar, allt för att kunna skapa en förarmiljö anpassad efter varje förares behov och önskemål.

 

Det är viktigt att påpeka att DTS inte ger information om hur vida föraren har de psykiska förutsättningarna som krävs. Om de fysiska förutsättningarna finns rekommenderar vi alltid att föraren övningskör med sakkunnig trafiklärare för att säkerställa förarens lämplighet.

 

För mer information, ladda ner DTS-broschyren.


Driver Test Station details

Safe Vehicle Adaptation

För din säkerhet är Autoadapts produkter konstruerade och testade enligt gällande direktiv och standarder.