Diverse

Produkter som kan vara till nytta vid fordonsanpassningar.

A-Hatch

A-Hatch är en fjärrstyrd enhet för öppning och stängning av bagageluckan.

Carobrake

Dra åt handbromsen med ett knapptryck. Carobrake är en anordning som drar handbromsen med en kraft på upp till 170 kg via ett ställdon, montera i eller under fordonet. Carobrake utnyttjar bilens befintliga bromsvajer.

Top Slider

Portable person lifting aid for roof railings.

Driver Test Station

Ett mätverktyg för att analysera förarens fysiska körförmåga.

Safe Vehicle Adaptation

För din säkerhet är Autoadapts produkter konstruerade och testade enligt gällande direktiv och standarder.