Produktsäkerhet

För våra kunders trygghet genomför Autoadapt produkttester för att uppnå bästa möjliga säkerhet. Dessa innefattar följande:

 

Dragprov

Produkten utsattes för en dragkraft under en bestämd tid. Resultaten från testet används för att välja en konstruktion eller ett material.

 

Krockprov

Produkten accelereras upp till 50 km/h innan den utsätts för ett omedelbart totalstopp. Denna form av provning utförs för att säkerställa konstruktionen.

 

Livscykelprov

Produkten lastas till maxkapacitet plus ytterligare tjugo procent. Syftet är att så nära som möjligt simulera daglig användning: med andra ord, utföra en komplett livstidscykel. Produkten måste klara minst 10 000 cykler.

 

Vibrationsprov

Produkten utsätts för vibrationer under en viss tid. Vibrationsprov utförs för att säkerställa konstruktion och fästelement.

 

Klimatprov

Produkten genomgår funktionsprov vid temperaturer från -20 till +60 grader Celsius för att säkerställa prestanda under dessa väderförhållanden.

 

Elektromagnetisk kompabilitet (EMC)

Produktens elektronik mäts för att inte ska störa övrig elektronik i fordonet.

 

CE-märkning

För att få märka produkter med CE-märket måste varje produkt genomgå ett antal riskanalyser samt förses med beskrivande dokumentation enligt valt direktiv. Autoadapt har valt att certifiera produkter under EU:s medicintekniska direktiv för CE-märkning. 

Crash force passenger in car seat.

Crash force wheelchair occupant.

Visste du att förankringen för en elrullstol måste klara av att stoppa en kraft på fem ton vid 50 km/h.

 

Crash force wheelchair occupant in restrained wheelchair.

Safe Vehicle Adaptation

För din säkerhet är Autoadapts produkter konstruerade och testade enligt gällande direktiv och standarder.