Med hjärta och själ

Vi strävar efter att göra ett avtryck på samhället genom att arbeta tillsammans med de som delar vårt engagemang i att förbättra mobilitet och oberoende, både nationellt och på en internationell nivå.

Autoadapt grundade Branschföreningen för svensk fordonsanpassning 2003 och har haft ordförandeskapet sedan dess.
1999 blev Autoadapt medlem i EMG (European Mobility Group), en icke vinstdrivande organisation som är involverade i frågor rörande fordon för personer med funktionsnedsättningar. EMG har bland annat grundat CAPI (Car Adaptation Protocol Initiative) för att skapa en standard som ska säkerställa att produkter och anpassningar görs på ett funktionellt och säkert sätt. Slutmålet är att standarden skall antas av samtliga medlemmar i den Europeiska unionen. Autoadapts VD, Håkan Sandberg har varit CAPI:s ordförande sedan 2007.

 

DTS - The Driver Test Station

Får jag köra bil? Vilken typ av hjälp behöver jag för att köra? Kan jag köra den bilen? Kommer jag någonsin kunna köra igen? Dessa frågor är inte helt enkla att besvara. DTS utvecklades av Autoadapt för att mäta styrka, reaktion, koordination och rörlighet hos en brukare, och fungera som ett mätverktyg då en professionell arbetsterapeut bedömer förmågan hos en brukare med avsikt att hitta den mest lämpade anpassningen.

 

Agera lokalt

På en mer lokal nivå sponsrar Autoadapt Göteborg Open, en årligt återkommande tävling för barn och ungdomar med funktionsnedsättningar. Autoadapt har sedan 2011 bidragit till tävlingen både finansiellt och med marknadsaktiveter.

Autoadapt company presentation

Ladda ner Autoadapts företagspresentation här