Made in Sweden

I enlighet med våra riktlinjer för Lean är all produktutveckling och tillverkning förlagd till vår huvudanläggning i Stenkullen. 

Innan en produkt kan tillverkas i vår fabrik måste den genomgå ett antal faser. Först får vår utvecklingsavdelning en lösning eller ett problem som de undersöker och gör till ett produktkoncept, antingen som en CAD-ritning eller som en fysisk prototyp. Samtidigt som prototypen utsätts för en serie brutala tester och granskande kundutvärdering fortsätter utvecklingen tills den slutligen anses produktionsvärdig. 

Vårda produktionsingenjörer bygger produktionslinan och de nödvändiga verktygen medan råmetallplåtar smids och bearbetas i vår smedja innan de till sist hamnar i den färdiga produkten på slutet av monteringslinan.  

 

 

 

 

När vi konstruerar en ny lösning är ”pålitlighet” ett av våra nyckelord. Varför? Jo, för våra slutkunder är produkten inte bara ytterligare en teknisk mojäng, det är deras armar, ben eller händer. Driftstopp är helt enkelt inte ett alternativ.

– Hasse Slungare,
Konstruktionsingenjör, Autoadapt

Autoadapt company presentation

Ladda ner Autoadapts företagspresentation här