Varför Autoadapt

inspiredbypeople_770x400.jpg
Inspirerade av människor
Vår drivkraft är viljan att ge alla ett oberoende - oavsett ålder eller funktionshinder.

Vi hjälper människor göra det som många tar för givet, köra till jobbet, sticka ner till affären eller åka på bilsemester. Vi ser en framtid där våra slutkunder har oberoendet att använda bilen de älskar, inte bara ett fordon som passar deras behov.

Genom att utveckla och tillverka produkter som hjälper personer med begränsad rörlighet att använda sina fordon dagligen har vi kommit en bra bit på vägen. Vår historia började i ett garage 1996 och idag är vi världsledande i branschen.

För att garantera våra slutkunders säkerhet är Autoadapts produkter konstruerade och testade enligt gällande direktiv och standarder. Genom att arbeta tillsammans med brukare, organisationer, fordonsbranschen och andra berörda parter förbättrar vi ständigt möjligheterna för fler och fler människor att leva ett mer rörligt och oberoende liv.


Källan till innovation

Det är kreativiteten hos vår utvecklingsavdelning som har gett oss världsomspännande framgång. Genom att hålla en dialog med våra slutkunder hittar vi inspirationen till nya produkter och lösningar. Tillsammans analyserar vi deras behov, lär oss av deras erfarenheter och förfinar deras idéer.

Men fröet till en ny lösning kan lika väl ha sitt ursprung i vår anpassningsverkstad, en minst lika viktig del av vårt företag. Här möter våra anpassningstekniker dagligen slutkundernas utmaningar, något som ger dem oöverträffad kunskap att dela med sig av inom Autoadapt.

Inom våra kunskapsområden är vi ett världsledande företag. Innovation tog oss till toppen och ett fortsatt fokus på innovation kommer att se till att vi stannar där.

 
madeinsweden_770x400.jpg
Made in Sweden
I enlighet med våra riktlinjer för Lean är all produktutveckling och tillverkning förlagd till vår huvudanläggning i Stenkullen.

Innan en produkt kan tillverkas i vår fabrik måste den genomgå ett antal faser. Först får vår utvecklingsavdelning en lösning eller ett problem som de undersöker och gör till ett produktkoncept, antingen som en CAD-ritning eller som en fysisk prototyp. Samtidigt som prototypen utsätts för en serie brutala tester och granskande kundutvärdering fortsätter utvecklingen tills den slutligen anses produktionsvärdig.

Vårda produktionsingenjörer bygger produktionslinan och de nödvändiga verktygen medan råmetallplåtar smids och bearbetas i vår smedja innan de till sist hamnar i den färdiga produkten på slutet av monteringslinan.

 
servingtheworld.jpg
En global kundkrets
Idag är Autoadapt representerat i 64 länder världen över.

Säljavdelningens jobb på Autoadapt är att lyssna på marknadens behov och önskemål, men också att ofta besöka våra återförsäljare för att informera dem om nya lösningar och ge stöd genom att representera Autoadapt på lokala fackmässor och evenemang.

Support i främsta ledet

Med uppgifter som varierar från att hjälpa en återförsäljare att lägga en beställning och säkerställa leverans var som helst i världen till komplex felsökning av produktinstallation, är vårt Customer Support Centre en viktig koppling till våra återförsäljare.

Kataloger, produktblad med mera

Vår marknadsavdelning betjänar våra återförsäljare med marknadsmaterial på flera olika språk. Allt från små klistermärken, produktblad och manualer till stora roll-up:er och vepor men även foto- eller videoförfrågningar är tillgängliga utan kostnad för Autoadapts återförsäljare.

Standarder och dokumentering

Eftersom regler och förordningar angående fordonsanpassning skiljer vitt världen över måste vi hjälpa våra återförsäljare med rätt dokumentation. Autoadapt Safety Centre tillhandahåller våra återförsäljare med de nödvändiga certifikaten och dokumenten som ofta krävs av trafikmyndigheter och bilbesiktning.

Kunskap ger kvalitet

Fordonsanpassning är ett ansvarstagande som kräver en hög teknisk kompetens och ett starkt fokus på säkerhet. Alla våra återförsäljare får kostnadsfritt utbildning på våra produkter, faktum är att vi inte säljer våra produkter innan vi är säkra på att vår återförsäljare har rätt kunskaper.

 
safety_770x400.jpg
Säker fordonsanpassning
Vår filosofi är att alla ska ha möjligheten att färdas säkert i ett fordon oavsett deras behov av anpassning.

Det gör det till vårt ansvar att erbjuda säkra och funktionella produkter av hög kvalitet, för att öka säkerhetsnivån inom fordonsanpassningsbranschen och att yrka på allt strängare säkerhetskrav.

Autoadapt Safety Centre

Med ständigt ökande säkerhetskrav strävar vi efter att behålla vår position bland de främsta tillverkarna av säkra och pålitliga fordonsanpassningsprodukter. Klimat, vibration, hållbarhet, krock och dragprov är exempel på vad våra produkter måste uthärda för att nå upp till dagens standard i fordonsbranschen.

Idag utförs de flesta provningar i vårt säkerhetscenter, Autoadapt Safety Centre. I maj 2009 blev Autoadapt Safety Centre ackrediterade av SWEDAC enligt ISO/IEC 17025 och därmed det första ackrediterade dragprovningslaboratoriet i vår bransch. Detta betyder att vi är auktoriserade, precis som TÜV och SP, att fungera som ett provningsinstitut som utför provningar och utfärdar certifierande dokument.

Kvalitetskontroll

Allt vi gör är noggrant provat och dokumenterat. Certifiering under kvalitetssystemet ISO 9001:2015 inom områden såsom konstruktion, utveckling, produktion och installation samt vår slutkontroll och provning ger sinnesfrid till samtliga. Vi vill kunna erbjuda våra slutkunder ett fordon med samma säkerhetsvillkor som det hade före anpassningen.

Krockprov
Produkten accelereras upp till 50 km/h innan den utsätts för ett omedelbart totalstopp. Denna form av provning utförs för att säkerställa konstruktionen.
Dragprov
Produkten utsattes för en dragkraft under en bestämd tid. Resultaten från testet används för att välja en konstruktion eller ett material.
Klimatprov
Produkten genomgår funktionsprov vid temperaturer från -20 till +60 grader Celsius för att säkerställa prestanda under dessa väderförhållanden.
Livscykelprov
Produkten lastas till maxkapacitet plus ytterligare tjugo procent. Syftet är att så nära som möjligt simulera daglig användning: med andra ord, utföra en komplett livstidscykel. Produkten måste klara minst 10 000 cykler.
EMC-prov
Produktens elektronik mäts för att inte ska störa övrig elektronik i fordonet.
Vibrationsprov
Produkten utsätts för vibrationer under en viss tid. Vibrationsprov utförs för att säkerställa konstruktion och fästelement.
CE-märkning
För att få märka produkter med CE-märket måste varje produkt genomgå ett antal riskanalyser samt förses med beskrivande dokumentation enligt valt direktiv. Autoadapt har valt att certifiera produkter under EU:s medicintekniska direktiv för CE-märkning.
 
committedtothecause.jpg
Med hjärta och själ
Vi strävar efter att göra ett avtryck på samhället genom att arbeta tillsammans med de som delar vårt engagemang i att förbättra mobilitet och oberoende, både nationellt och på en internationell nivå.

Autoadapt grundade Branschföreningen för svensk fordonsanpassning 2003. 1999 blev Autoadapt medlem i EMG (European Mobility Group), en icke vinstdrivande organisation som är involverade i frågor rörande fordon för personer med funktionsnedsättningar.

DTS - The Driver Test Station

Får jag köra bil? Vilken typ av hjälp behöver jag för att köra? Kan jag köra den bilen? Kommer jag någonsin kunna köra igen? Dessa frågor är inte helt enkla att besvara. DTS utvecklades av Autoadapt för att mäta styrka, reaktion, koordination och rörlighet hos en brukare, och fungera som ett mätverktyg då en professionell arbetsterapeut bedömer förmågan hos en brukare med avsikt att hitta den mest lämpade anpassningen.

Agera lokalt

På en mer lokal nivå sponsrar Autoadapt Göteborg Open, en årligt återkommande tävling för barn och ungdomar med funktionsnedsättningar. Autoadapt har sedan 2011 bidragit till tävlingen både finansiellt och med marknadsaktiveter.