Vårt sätt att vara

Vi är Autoadapt

Men vi är också ett stort antal individer som tillsammans har ett ansvar för att vårt företag uppfattas på ett sätt som andra respekterar och ser upp till. Det är hur var och en av oss uppträder i vårt dagliga arbete som avgör hur människor i vårt företag och i vår omvärld ser på oss. Den här skriften ska påminna oss om vad vi bör tänka på för att uppfattas som engagerande, kompetenta och pålitliga.

 
values_openmind_250x250.jpg
Vi är öppna, ärliga och lyhörda

Vi ska vara ett öppet företag som lyssnar, tar initiativ och agerar. Ett företag som är enkelt att tala med och få kontakt med.

 
Vi hjälper varandra.

Vi ska vara ett företag som växer och utvecklas genom samverkan.

values_help_250x250.jpg
 
values_resposibility_250x250.jpg
Vi tar ansvar.

Vi ska vara ett företag där vi alla tar ansvar och står för det vi gör.

 
Vi utvecklas ständigt.

Vi ska vara ett företag som utvecklas genom ett ledarskap som får andra att växa.

values_develop_250x250.jpg
 
values_profitable_250x250.jpg
Vi är lönsamma.

Vi ska vara ett företag som ser lönsamhet som ett villkor för utveckling.

 
Vi visar engagemang.

Vi ska vara ett företag som bjuder på det bästa vi har - vårt personliga engagemang.

values_engagement_250x250.jpg