Vårt sätt att vara

We are Autoadapt

Men vi är också ett stort antal individer som tillsammans har ett ansvar för att vårt företag uppfattas på ett sätt som andra respekterar och ser upp till. Det är hur var och en av oss uppträder i vårt dagliga arbete som avgör hur människor i vårt företag och i vår omvärld ser på oss. Den här skriften ska påminna oss om vad vi bör tänka på för att uppfattas som engagerande, kompetenta och pålitliga.

Håkan Sandberg, VD Autodapt
Peter Wahlsten, grundare och vice VD Autoadapt

 

  1. Vi är öppna, ärliga och lyhörda
  2. Vi hjälper varandra
  3. Vi tar ansvar
  4. Vi utvecklas ständigt
  5. Vi är lönsamma
  6. Vi visar engagemang

 

 

1. Vi är öppna, ärliga och lyhörda

Vi ska vara ett öppet företag som lyssnar, tar initiativ och agerar. Ett företag som är enkelt att tala med och få kontakt med.

Det vi gör påverkar människors vardag och kanske en hel familjs framtida möjligheter. Vi måste därför vara lyhörda för behov och önskningar som dyker upp och sedan arbeta på att förverkliga dem.

Genom att vara ett öppet företag kan vi lättare motsvara omvärldens förväntningar och därmed utveckla oss själva både som företag och som medarbetare.

Alla våra relationer ska präglas av ärlighet och respekt. Enkelt uttryckt ska vi behandla alla människor på samma sätt som vi själva vill bli behandlade. Det gäller vårt umgänge både inom och utanför företaget. Vi måste förstå omvärldens intresse för vår verksamhet och att det ställer krav på hänsyn, öppenhet och information.

 

 

2. Vi hjälper varandra

Vi ska vara ett företag som växer och utvecklas genom samverkan.

Ju mer vi samverkar i affärer och utveckling, desto fler möjligheter ger vi både oss själva och våra kunder. Vi är ett relativt stort företag i branschen och har därför mycket att vinna på att samverka med varandra. Vi kan cirkulera mellan avdelningar och verksamheter och utveckla oss själva med ny kunskap och nya erfarenheter.

Och vi kan öka vår konkurrenskraft genom att utveckla och erbjuda helhetslösningar där vi kombinerar vårt kunnande på olika områden. Om vi hjälper och stöttar varandra i det dagliga arbetet blir jobbet dessutom roligare. Uppmärksamhet, uppmuntran och konstruktiv kritik ökar vårt engagemang och vår lust att arbeta tillsammans.

Genom att samverka skapar vi också en samsyn som gör oss trovärdiga i frågor som rör samhället och samhällsutvecklingen. Ju mer vi delar med oss av våra erfarenheter, desto mer respekterade blir vi.

 

 

3. Vi tar ansvar

Vi ska vara ett företag där vi alla tar ansvar och står för det vi gör. 

Vi har alla ansvar för något inom Autoadapt. Det är bara genom att ta ansvar som vi kan bygga det förtroende som gör vår framtid möjlig. Om vi sviker detta ansvar märker vår omvärld detta direkt.Allt vårt arbete skall präglas av omtanke om både människor och vår arbetsmiljö på den punkten får vi aldrig tveka.

Genom att planera och tänka igenom vårt arbete i förväg hjälper vi till att förebygga och förhindra allvarliga konsekvenser för både människor och arbetsmiljö. Känner vi oss osäkra frågar vi och tar hjälp. Det finns situationer där vi på grund av risker och framtida konsekvenser inte alls bör delta. Att tydligt ta ansvar innebär att ta ställning och våga stå för sin ståndpunkt. Att ta ansvar innebär också att vi står för vad våra leverantörer gör. Vi ser dem som en del av Autoadapt och involverar dem i vårt sätt att tänka- i vår syn på totalkvalitet.

Med vårt ansvar följer självklart respekt för lagar och förordningar- och för myndigheters och medias arbete. När vi alla delar denna syn på vårt gemensamma ansvar kan vi också delegera ansvar och befogenheter långt ut i vår organisation.

 

 

4. Vi utvecklas ständigt

Vi ska vara ett företag som utvecklas genom ett ledarskap som får andra att växa.

Autoadapt är ett kunskapsföretag. Autoadapt är helt enkelt alla medarbetares samlade kunskaper och erfarenheter. Men om vi ser oss själva som fullärda och perfekta gör vi ett allvarligt misstag. Vi måste förstå nyttan av att själva vara en del av utvecklingen och driva den framåt. Företag som inte inser detta tynar bort och ersätts av nya företag som bättre förstår tidens behov.

Utanför vårt företag finns många idéer som vi kan inspireras av. Men lika viktigt som att leta efter ny kompetens, lika viktigt är det att vidareutveckla den vi har.

Det är genom att hela tiden utveckla oss själva, vårt arbetssätt och våra erbjudanden som vi kan bli ett ännu bättre företag. Hjälps vi åt att se nyttan och glädjen av att hela tiden utvecklas får vi en arbetsmiljö där vi tar initiativ, där det är kul att arbeta och där allt vi gör betyder något-både för oss själva och för Autoadapt.

Vi skall bli ett än mer mångkulturellt företag som tar tillvara all kunskap och nya idéer.

 

 

5. Vi är lönsamma

Vi ska vara ett företag som ser lönsamhet som ett villkor för utveckling.

Förnuftig hantering av resurser och pengar har alltid varit naturligt för oss. Och så skall det vara. Lönsamhet skapar den förhandlingsfrihet vi behöver och gör att vi kan satsa på att bli ännu bättre.Alltför kortsiktig fokusering på kortsiktig lönsamhet kan däremot vara förlamande och hindra beslut som skulle vara bra för vår utveckling.

Framgång och långsiktig lönsamhet kan vi bara nå om vi på allvar lever upp till våra egna krav på kvalitet och arbetsmiljö.

Genom att samarbeta och uppträda som ett företag blir lönsamheten en ömsesidig angelägenhet för oss. Då känner vi delaktighet och glädje i varandras framgångar. Vi har ingen att vinna på att skapa egna framgångar på bekostnad av någon annan verksamhet inom Autoadapt. Autoadapt skall vara ett lönsamt företag.

Det är också en form av kvalitet- och en garanti för fortsatt utveckling.

 

 

6. Vi visar engagemang

Vi ska vara ett företag som bjuder på det bästa vi har - vårt personliga engagemang.

Vi är alla med och utvecklar Autoadapt.Som kund till Autoadapt ska man känna vårt fulla engagemang, vår nyfikenhet, vår vilja att hjälpa till att hitta nya lösningar. Genom att vi inte är rädda för att visa vårt engagemang och vår uppskattning ökar vi värdet av att samarbeta med Autoadapt. Om vi varje dag översätter vårt känslomässiga engagemang till konkreta handlingar skapar vi nya möjligheter både för oss själva och för andra. Då blir det kul att arbeta tillsammans- och det kanske är viktigast av allt. När allt kommer omkring är det ju vi som är Autoadapt.

Det är bara vi som kan se till att vi blir det engagerade, kompetenta och pålitliga företag vi vill vara.