Skulle du kunna köra …

… om du bara behövde en hand till ratten?

Kanske skulle det vara enklare för dig om du kunde använda ratten med bara en hand. Lösningen är lika enkel som genial. Genom att använda ditt fordons styrservo kan kraften som krävs för att vrida ratten minskas avsevärt.

En rattkula ger dig ett enhandsgrepp med full kontroll över ratten, till och med vid flera varvs rotation.

Läs mer om hur en bilanpassning går till och hur vi kan hjälpa dig.
Klicka här för att läsa om bilanpassning.