Nyhetsbrev 5

Ny standard ställer höga krav på säkerhet

En arbetsgrupp inom det officiella organet för standarder i Europa, CEN har tagit fram ett ramverk för anpassning av fordon för personer med funktionsnedsättningar.

Gruppen som tagit fram CWA 16697:2013 består av ett antal organisationer från ett flertal europeiska länder, bland annat tillverkare av anpassningslösningar, installatörer, bidragsgivare  körlämplighetsutredare, körkortsmyndigheter, fordonsmyndigheter, handelsorgan och fordonsinspektion. Alla gruppmedlemmar har bidragit med material som använts som grund för detta ramverk vilket är världens första oberoende standard för fordonsanpassning.

"Det här är något som seriösa aktörer väntat länge på. Det ger inte bara möjligheten att verka på lika villkor, för varje land som antar ramverket är det också ett erkännande att alla har rätt till att färdas säkert oavsett anpassningsbehov", säger Håkan Sandberg VD på Autoadapt och tillika ordförande i Branschföreningen för Svensk Fordonsanpassning.

CWA 16697:2013 utgörs av en huvuddel som behandlar de generella kraven vid tillverkning och installation av anpassningslösningar samt ett antal bilagor som hanterar specifika anpassningar.

"Nästa steg är för oss som branschorganisation blir att verka för att beslutsfattarna inom våra trafikmyndigheter samt regering och riksdag ser till att efterlevnad av detta regelverk blir lagstadgad", avslutar Håkan Sandberg.

I samarbete med Transportstyrelsen har Branschföreningen Svensk Fordonsanpassning beslutat att samtliga medlemmar ska tillämpa standarden senast den 1 januari 2015.

 

 

Oberoende förare Carl Fritzell i sin anpassade Honda CR-VMin bilanpassning

Carl Fritzell, Floda
Vilken sorts bil har du och hur är den anpassad för dig?
"En Honda CR-V med Carospeed Menox handreglage."

Hur kom du fram till just den lösningen?
"I min förra bil hade jag bara handreglage utan elfunktioner men jag kände att det blev lite svårt att använda blinkers ibland, framförallt i rondeller."

Har du haft någon anpassad bil tidigare?
"Ja, detta blir min andra. Mina första bil var en Volvo S60 med handreglage."

Vad blir den stora skillnaden för dig med den nya anpassningen?
"Skillnaden är faktiskt inte så stor, jag testar väl de andra funktionerna då och då mest för att hålla dem färska i minnet, men problemet för mig var som sagt att använda blinkers i rondeller."

Om du fick välja fritt, var någonstans i världen skulle du vilja åka med din anpassade bil och varför?
"Jag ska bila ner med med mina kompisar till Kroatien i sommar. Förhoppningsvis blir det så att vi tar min bil, för då kan ju alla köra."

 

 

 

 

 

 

 

 

Studenter från Carthage College poserar med Curling-utrustning.

Kartagerna kommer!

Vi hade nyligen besök av en grupp marknadsföringsstudenter från Carthage College i Wisconsin, USA. De skrev om sin resa till Sverige och besöket hos oss på Autoadapt och ytterligare några andra företag.

Om du är nyfiken på vad de hade att säga så kan du läsa deras bloggar här:

twags2014.blogspot.com

megangoestosweden.blogspot.com

alexdavidnelson3.blogspot.com

padraicrooney.blogspot.com

taylorkadventures.blogspot.com