Autoadapts VD leder CAPI

1 augusti 2010

Håkan Sandberg tar krafttag för europeisk bilanpassning.

Håkan Sandberg vill utveckla europeisk bilanpassning genom CAPI-Initiativet. (Foto Autoadapt)

Till vardags är Håkan Sandberg, VD på västsvenska Autoadapt AB, Europas största tillverkare av bilanpassningslösningar för funktionshindrade människor. Men han är också en av de drivande bakom CAPI, Car-Adaptation Protocol Initiative. En kraftsamling för att ge äldre och funktionshindrade i alla EU-länder lika möjligheter att få tillgång till en anpassad bil.

CAPI bildades i oktober 2007, bilanpassningsföretag och nationella myndigheter från Sverige, Norge, Belgien, Nederländerna, Storbritannien och Tyskland ingår i organisationen. 

— Syftet är att ta fram en gemensam EU-standard för anpassning av bilar till äldre och funktionshindrade människor, och att hitta vägar för att överbrygga nationella regelverk, säger Håkan Sandberg, nyligen vald till CAPI:s förste ordförande. 

Förutom arbetet i CAPI är även Håkan Sandberg ordförande i Branschföreningen Svensk Fordonsanpassning, en kraftsamling för att stärka Sveriges nationella kompetens inom branschen bilanpassning för funktionshindrade människor. 

— Branschorganisationen fungerar som remissinstans vad gäller standardiseringsarbetet i Sverige och är ett väsentligt stöd i myndigheternas arbete på området. Vi för en kontinuerlig diskussion med Trafikverket och Svensk Bilprovning vad gäller regelverket för anpassningar. Det är därför mycket glädjande att Jan Petzäll, avd. Samhälle och trafik vid Trafikverket i Borlänge kommer att fungera som kvalitetssäkrare av CAPI’s arbete, säger Håkan Sandberg. 

Det finns omkring 45 miljoner människor inom EU som har ett funktionshinder. 3 miljoner använder rullstol. CAPI vill ge alla lika möjligheter att få tillgång till en anpassad bil. (Foto Autoadapt)

De flesta europeiska länder har egna nationella krav på säkerhet, krocktest, bibehållna köregenskaper efter anpassning och myndighetsgodkännande. Goda lösningar har därför svårt att slå igenom i hela Europa och komma människor med en funktionsnedsättning till godo. 

— CAPI:s initiativ bygger på principer fastställda i olika EU-direktiv. Vi har ett nära samarbete med Europakommissionen och Dr. Reinhard Shulte-Braucks, som leder Enheten för Automotivindustri. Samarbetet garanterar att vi får liktydiga regler i Europa framgent. Målet är att öka rörelsefriheten för personer med fysiska och/eller kognitiva begränsningar i Europa genom utvecklingen av ett säkerhets-, och kvalitetsprotokoll för bilanpassning, berättar Håkan Sandberg. 


På endast 18 månader räknar CAPI även med att ta fram ett protokoll med prestandakrav för bilanpassning, kriterier för att opartiskt bedöma företag som bygger om fordon för funktionshindrade, samt kontrollmetoder för att undersöka företagen. 

— Arbetet ska resultera i ett ackrediteringssystem som garanterar den funktionshindrade kunden en fullgod slutprodukt. Ett anpassat fordon ska självklart hålla en säkerhetsnivå som är lika hög som den för ett ”standardfordon”, avslutar Håkan Sandberg. 

Länktips:
CAPI: www.car-adaptation.org
Branschföreningen Svensk Fordonsanpassning: www.fordonsanpassning.se