Europas största bilanpassningsföretag inviger nytt huvudkontor

13 november 2007

— Autoadapts humanteknik är en mänsklig och industriell framgångssaga. Vi ser en ny bransch födas som kommer att bli Sveriges nästa exportsuccé. Det sade landshövding Göte Bernhardsson, när Autoadapts nybyggda huvudkontor invigdes tisdagen den 13 november.

Autoadapt has combined product development, production and sales in the new 10 000 square-meter facility which is now Lerum Municipality’s largest workplace with over 90 employees.

Autoadapt har samlar utveckling, tillverkning och försäljning av produkter för anpassning av fordon till funktionshindrade i en 10.000 kvadratmeter stor byggnad som är Lerum Kommuns största arbetsplats med 90 sysselsatta. 

 

Närvarande vid invigningsceremonin fick ta del av en intressant rundvandring med en presentation av verksamheterna som inryms i den nya byggnaden, samt möjlighet att se och testa Autoadapts bilanpassningslösningar för äldre och funktionshindrade. 

Det västsvenska företaget Autoadapt har samlat produktutveckling, tillverkning och försäljning i den 10.000 kvadratmeter stor byggnad som är Lerum Kommuns största arbetsplats med ett 90-tal sysselsatta. Lerum ligger 20 kilometer utanför Göteborg.


County Govenor Göte Bernhardsson cuts the blue and yellow ribbon to open Autoadapt´s new business premises in Stenkullen, Sweden.

Landshövding Göte Bernhardsson klipper det blå-gula-bandet och förklarar Autoadapts nya huvudkontor för invigt.

 

Göte Bernhardsson är landshövding i Västra Götalands län sedan 1998, och var generaldirektör för Arbetsmarknadsstyrelsen 1990-1997. I egenskap av handikappolitiskt sakkunnig har han följt utvecklingen inom området "Ombyggnad och anpassning av bilar avsedda för människor med någon form av funktionsnedsättning" under 35 års tid. 

— I Sverige var vi bland de första i världen att bygga om och anpassa bilar för funktionshindrade redan på 1940-talet. Och Sverige har alltid legat långt framme internationellt när det gäller hjälpmedel för funktionshindrade, sade Göte Bernhardsson och fortsatte: 

— Våra svenska produkter är innovativa och har ett tekniskt fôrsprång. Framgångarna för Autoadapt - som genom att med lyhördhet för kundens livssituation utveckla produkter som uppfyller funktionhindrade människors behov och där produkterna därigenom når en stark position på marknaden - är inledningen på ny framgångsrik svensk exportbransch, sade Göte Bernhardsson. 

Den funktionshindrade bilföraren Per Rittgård höll ett engagerat anförande om bilen som nyckeln till personlig frihet för många rörelsehindrade. 

— För många funktionshindrade ger tillgången till en bil möjligheter till ett självständigt och oberoende liv, ger avsevärt bättre livskvalitet, och är en förutsättning för att kunna delta i samhällslivet, sade Per Rittgård 

Ungefär vart tionde år föds en person med sjukdomen Fibrodysplacia Ossificans Progressiva (FOP). I korthet innebär sjukdomen att musklerna och bindväven ombildas till ben vilket gör att rörligheten kraftigt begränsas. Per Rittgård är en av de drabbade. Trots sitt svåra funktionshinder kör Per Rittgård bil utan problem, och han är numera inne på sin tredje specialombyggda bil som han styr med en joy-stick. 

 

Kraftigt expanderande verksamhet

Autoadapts verksamhet expanderar kraftigt och just nu pågår rekrytering av fler medarbetare. Vice VD Peter Wahlsten hoppas på att fler funktionshindrade personer vill börja jobba i företaget.

— Alla våra kunder är funktionshindrade och vi har helt handikappanpassade lokaler. Hos oss är ett rörelsehinder en tillgång och inget hinder, säger Peter Wahlsten. 

Autoadapt har under en tioårsperiod vuxit till Europas största tillverkare inom området ”Anpassning av fordon till äldre och funktionshindrades behov”. Idag går c:a 85 procent av tillverkningen på export till ett hundratal återförsäljare i Europa, Nordamerika, Asien, Mellanöstern, Afrika, Australien och Oceanien.


Production facilities, where great pains are taken to create a positive working environment, are equipped with the most modern machinery and production technology.

Produktionslokalerna, där mycken möda läggs ner på att skapa en bra arbetsmiljö, har modernast möjliga maskinpark och produktionsteknik. 


Invigningen var en av världens största branschträffar i sitt slag. Över 100 utländska experter från b.la. Kina, Australien, Saudiarabien, Filipinerna, USA, Ryssland, Europa och Skandinavien deltog i olika seminarier under två dagar med ett intensivt kunskapsutbyte. 

— Helt klart är behovet av innovativa lösningar enormt. För de funktionshindrade, likaväl som för oss experter, framstår Autoadapt som ett spjutspetsföretag när det gäller att utveckla nya och mer funktionella tekniska lösningar som gör det än lättare för rörelsehindrade att utnyttja bilen för att öka sin personliga frihet, sade en av de utländska gästerna, Michela Giberti, VD på Kivi Allestimenti Speciali Mobility i Italien.


Guests were treated to a light and sound show as the new products rolled out onto the “catwalk”.

Ljus- och ljudshow bjöds gästerna på när de nya produkterna rullade fram på "cat-walken".

Förutom olika symposier bjöd invigningscermonin på en informationsshow, förpackad på ett spektakulärt sätt med bild, ljus och ljud, där en mängd nya produkter premiärvisades.

 

Experts from more than 30 countries were assembled at Autoadapt to hear about development trends in vehicle adaptation.

Experter från 30 länder hade samlats hos Autoadapt för att ta del av utvecklingstrenderna inom bilanpassningsområdet.

— Vi döpte invigningen till ”Journey to the future” eftersom Autoadapt pekar ut färdvägen för hur framtiden kommer att se ut när det gäller anpassning av bilar avsedda för äldre människor, eller personer med någon form av funktionsnedsättning, avslutar marknadschef Harald Freytag på Autoadapt.