Autoadapt ackrediterat av SWEDAC

25 maj 2009

Autoadapt har fått sitt provnings- och säkerhetslaboratorium ackrediterat av den statliga myndigheten SWEDAC, styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll, enligt standarden ISO 17025.

Autoadapt Safety Centre

Ackrediteringen är ett bevis på att laboratoriet har fått sin kompetens granskad, bedömd och bekräftad av ett oberoende statligt organ. Autoadapt är ett av de första bilanpassningsföretagen i världen vars provningscenter godkänts på statlig nivå.

Autoadapt, med total c:a 100 anställda och en omsättning på c:a 150 Mkr, har förutom ett avancerat testlaboratorium också utvecklings- och produktionsenheter i Stenkullen utanför Göteborg och dotterbolag i Birmingham, U.K.

Ackrediteringen blev nyligen klar och innebär slutpunkten för en process som pågått i flera år. Den är ett kvitto på att såväl personal som utrustning är direkt jämförbar med de bästa i Europa t.ex. SP, Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut, i Sverige, TÜV i Tyskland och RDW i Nederländerna.

— I och med att vi nu är ackrediterade kan våra kunder med funktionsnedsättning känna sig fullständigt trygga med sin bil där våra anpassningar ingår. Det uppskattas, säger viceVD Peter Wahlsten på Autoadapt.

Den höga tekniska utvecklingstakten har ökat behovet av tester i ett laboratorium, där olika utrustningars hållfasthet och förmåga att fungera tillsammans kontrolleras. Även verifiering av hela system kräver kontrollorganstatus.

SWEDAC Logo

I och med att Autoadapt har blivit ackreditering av SWEDAC - Autoadapts unika ackrediteringsnummer är 1976 - har provnings- och säkerhetslaboratoriet ett officiellt godkännande att utföra provningar och utfärda provrapporter som kan användas för att typgodkänna anpassningslösningarna.

Autoadapt var även det första bilanpassningsföretaget i Europa som blev kvalitetscertifierat och uppfyller kraven enligt ISO 9001:2000-standarden för kvalitetssystem inom konstruktion, utveckling, produktion och installation samt slutkontroll och slutprovning.