Pressmeddelanden

Stenkullen 14 mars 2011

The Braun Corporation becomes part-owner of Autoadapt

Världens största företagsgrupp i branschen bilanpassning för funktionshindrade och äldre har bildats.

Privatägda amerikanska företaget Braun Corporation, världsledande inom rullstolstillgängliga fordon, har köpt en större aktiepost i det svenska företaget Autoadapt från Bruno Independent Living Aids. Tillsammans kommer de tre företagen att erbjuda det bredaste sortimentet av produkter på världsmarknaden för bilanpassning för funktionshindrade och äldre.

Autoadapt kommer att fortsätta produktutvecklingen och planerar ytterligare samarbeten som produktleverantör till bilindustrin. Företaget expanderar också till nya affärsområden så som taxi, färdtjänst och bussar som är växande marknader för ökad tillgänglighet för personer med begränsad rörlighet.

Detta ger oss en fantastisk möjlighet att uppfylla vår dröm om att göra det möjligt för alla med begränsad rörlighet att leva ett friare liv”, berättar Peter Wahlsten, Autoadapts vice VD.

Autoadapts tradition att erbjuda pålitliga, användarvänliga och säkra produkter avspeglas i dess engagemang för att utveckla branschen. Bland lösningarna för bilanpassning finns produkter för att komma in i och ut ur bilen, både som passagerare och förare, ta med rullstolen i fordonet, körhjälpmedel samt komfortlösningar. Tillskottet av produkter från Braun Corporation kompletterar det nuvarande produktsortimentet och öppnar nya marknader inom området kommersiella fordon.

Målet är att öka Autoadapts omsättning från 160 miljoner kronor år 2010 till 500 miljoner kronor år 2016. Peter Wahlsten fortsätter, “Efterfrågan på våra lösningar fortsätter att öka varje år eftersom fler människor blir medvetna om möjligheterna. Vi behöver redan nu nyanställa, både i vår produktionsenhet och i övriga avdelningar”.

I samband med Brauns investering i Autoadapt så har Brauns helägda europeiska bolag UVL Lift AB införlivats i Autoadapt.

Majoriteten av aktierna i Autoadapt ägs nu i lika delar av Bruno och Braun Corporation. En mindre aktiepost ägs av Autoadapts grundare, Peter Wahlsten och Håkan Sandberg, som kommer att fortsätta leda företaget.

 

Om Autoadapt

Autoadapt grundades 1996 och har under Peter Wahlsten och Håkan Sandbergs ledning växt till att vara Europas ledande tillverkare av lösningar för fordonsanpassning för personer med nedsatt eller begränsad rörlighet. Företaget erbjuder ett brett utbud av prisbelönta, pålitliga och säkerhetstestade lösningar för att anpassa fordon för ökad tillgänglighet. Turny bilsäteslyft och Carony rullstolssystem är innovativa produkter som eliminerar behovet av att lyfta en person in i eller ut ur fordonet, vilket ger personer med funktionsnedsättning och äldre ett större oberoende. Företaget är beläget i Stenkullen, Sverige. För mer information, besök www.autoadapt.se.

 

Om Braun Corporation

Braun Corporation är världens största tillverkare av rullstolstillgängliga vans, ramper och rullstolslyftar som gör det möjligt för personer med fysisk funktionsnedsättning att återfå mobilitet och leva aktiva och oberoende liv. Företaget grundades 1972 av Ralph Braun som vid tidig ålder fått diagnosen spinal muskelatrofi och vid 15 års ålder var oförmögen att gå. Företaget tillverkar branschens mest omfattande sortiment av fordonsplattformar. Företaget är beläget i Indiana, U.S.A. För mer information, besök www.braunability.com.

 

Om Bruno Independent Living Aids

Bruno Independent Living Aids är en ledande global tillverkare av tillgänglighetsprodukter utformade för att förbättra livet för personer med begränsad rörlighet. Företaget har sedan dess bildande 1984 av Michael R. Bruno skapat marknaden för fordonslyftar – produkter som lyfter rullstolar och scooters in i eller ombord på alla sorters fordon. I branschen för tillgänglighet i hemmet erbjuder Bruno ett utbud av trapplyftar och vertikala plattformslyftar. Företaget är beläget i Wisconsin, U.S.A. För mer information, besök www.bruno.com.

 

Kontaktinformation, Autoadapt:

Peter Wahlsten
Vice VD
Tel: 0302-254 54
E-post: peter.wahlsten@autoadapt.se