Det betyder mycket att inte behöva vara beroende av andra | Autoadapt

Det betyder mycket att inte behöva vara beroende av andra

Jag jobbar deltid och kör själv bilen till och från jobbet. Tidigare fick jag lov att samåka med min man, men i längden blir det tröttsamt och begränsade för oss båda att behöva samordna våra tider.

Jag tränar dessutom två gånger i veckan och resorna dit kan jag också klara själv sen jag fick min bilanpassning. Den ger en känsla av oberoende som betyder mycket.

Monika Lindberg